Моля изберете слогана, които в най-голяма степен описва желаното състояние на община Бяла към 2020 г.
 • Бяла - най-предпочитаната туристическа дестинация на Черноморието
 • Бяла - център на морски и яхтен туризъм, археология, рибарство и аквакултури, лозарство и винопроизводство
 • Бяла - водеща туристическа дестинация, икономически конкурентна, с висок жизнен стандарт, привлекателна за младите хора и инвеститорите
 • Бяла - развито туристическо селище с богати културно-исторически традиции
 • Бяла - център на културно-исторически събития на българското Черноморие , спортна база за наши и чужди спортисти, с изградена инфраструктура и достъп до електронни услуги
 • Бяла - чисто и културно европейско градче с традиции в туризма, привличащо със своя простор, уреденост и разнообразие в услугите и забавленията, които може да предложи на своите гости
 • Едно от най-привлекателните кътчета на българското Черноморие, както за българските, така и за чуждите туристи - с отлична леглова база, добра транспортна и инженерна инфраструктура, с места за отдих, спорт и забавления, с добре подготвен и комуникативен обслужващ персонал
 • Бяла - перлата на Черноморието
 • Бяла - най-доброто място за отдих по цялото Черноморие
 • Бяла - културният рай на Черно море
 • Бяла - морска перла с богата култура и история
 • Бяла - привлекателна, красива и модерна
 • Бяла - модерна и уникална туристическа дестинация
 • Бяла – зеленото кътче на Черно море
 • Бяла - цъфтяща и привлекателна, съхранила уникалните си природни дадености и културно наследство
 • Бяла - красив и чист, китен морски град с много умни и красиви деца
 • Бяла - море, култура и археология
Изпрати
Бяла - най-предпочитаната туристическа дестинация на Черноморието
3
3
Бяла - център на морски и яхтен туризъм, археология, рибарство и аквакултури, лозарство и винопроизводство
13
13
Бяла - водеща туристическа дестинация, икономически конкурентна, с висок жизнен стандарт, привлекателна за младите хора и инвеститорите
149
149
Бяла - развито туристическо селище с богати културно-исторически традиции
5
5
Бяла - център на културно-исторически събития на българското Черноморие , спортна база за наши и чужди спортисти, с изградена инфраструктура и достъп до електронни услуги
5
5
Бяла - чисто и културно европейско градче с традиции в туризма, привличащо със своя простор, уреденост и разнообразие в услугите и забавленията, които може да предложи на своите гости
5
5
Едно от най-привлекателните кътчета на българското Черноморие, както за българските, така и за чуждите туристи - с отлична леглова база, добра транспортна и инженерна инфраструктура, с места за отдих, спорт и забавления, с добре подготвен и комуникативен обслужващ персонал
7
7
Бяла - перлата на Черноморието
3
3
Бяла - най-доброто място за отдих по цялото Черноморие
4
4
Бяла - културният рай на Черно море
4
4
Бяла - морска перла с богата култура и история
4
4
Бяла - привлекателна, красива и модерна
7
7
Бяла - модерна и уникална туристическа дестинация
4
4
Бяла – зеленото кътче на Черно море
4
4
Бяла - цъфтяща и привлекателна, съхранила уникалните си природни дадености и културно наследство
2
2
Бяла - красив и чист, китен морски град с много умни и красиви деца
6
6
Бяла - море, култура и археология
6
6
Анкета
Участвахте ли вече в изработването на План за развитие на община Бяла 2014-2020 г?
 • Да
 • Не, но ще участвам
 • Няма да участвам
Участвахте ли вече в изработването на План за развитие на община Бяла 2014-2020 г?
Да
230
230
Не, но ще участвам
15
15
Няма да участвам
7
7
Тази секция към сайта на Община Бяла е създадена в рамките на проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла" - Договор № А10-13-30/18.06.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.